lørdag 22. mai 2021

Privat timer

 Det har ikke vært mulig å arrangere hundekurs på lenge, og mange savner veldig å gå på kurs.

Det har vært mulig å gå online-kurs. Men det kan aldri bli helt det samme som fysisk å møte en instruktør og få hjelp med det man måtte trenge hjelp til.

Jeg har hatt møter med mennesker på nøytral grunn, - hjemme hos meg, - og hjemme hos eier. Møter der bare eiere og jeg møtes og alle mulige smittevernsregler er tatt hensyn til.

Det er tydelig at det er behov for kunneskap innen hundens utfordringer i hverdagen.  Jeg har ikke akkurat vært overlesset med arbeid, men har hatt noen henvendelser fra folk som syns de har et hunde"problem".

Det er veldig forskjellig hva vi syns er blitt et problem. 

Men noe det som går igjen er at "koronahunder"  har fått for lite pregning av mennesker eller andre hunder.   Dette er utrolig trist, men et resultat av at vi ikke har hatt lov til å ha besøk hjemme  i koronatiden. Valpene er dermed ikke blitt utsatt for å hilse på fremmende mennesker i den viktige pregningsfasen og får et problem med å hilse på fremmende når de kommer ut av den trygge valpekassen

Hvis man  har en rase som i utgangspunktet kan slite med det å hilse på fremmende mennesker, så kan utfordringene bli enda større nå i disse koronatider, - men ikke umulig å gjøre noe med.

Det finnes ulike tiltak man kan gjøre og trene på for å gi denne usikre hunden mer trygghet og selvtillit.

Det samme gjelder hunder som ikke har fått sosialisert seg på andre hunder, - og er enten usosial og redd med andre hunder, eller FOR ivrig og kaster seg ut i båndet for å hilse på alt og alle.


Enkelte, - spesielt gjeterhundraser eller blandingshunder med gjeting i, - elsker å løpe etter joggere, sykler og enkelte også biler. 

Det kan være utrolig slitsomt for eier. Man må da alltid gå med hunden i bånd, og hunden får aldri den frihet den ønsker fordi eier er redd for at hunden skal stikke etter " noe" og kanskje til og med bli påkjørt og drept.  

Men det finnes fine treningsmetoder for å lære hunden at det ikke lønner seg å jage etter alt som løper.

Hunder er ganske enkle sjeler, - de gjør det som lønner seg å gjøre..............

  

En annen grunn til uønsket atferd kan være hundens usikkerhet, redsel og dårlig selvtillit.

Dette går det an å jobbe med. Man kan med fine metoder øke hundens selvtillit mot det den er engstelig for.  


Hunder som er engstelig kan virke sinte fordi det er den eneste måten de vet om å oppføre seg når de møter noe de ikke takler.  Mange vil tro de har en dominant hund.


Vi jobber derfor mot å øke hundens selvtillit og ikke minst samarbeidet mellom fører og hund, slik at hunden kan stole på sin eier og overlate " problemet" til dem. 

Vi jobber kun  med positive metoder og aldri straffer hunden for uønsket atferd. 

Dersom du eller noen du kjenner trenger hjelp med " sitt problem", så ta gjerne kontakt for en prat om problemet for å høre om vi sammen kan gjøre livet lettere for hund og eier. 

Om du ikke kjenner meg så kan du bli mer kjent med meg på fanen " om meg" og fanen" mine hunder" her på bloggen 

  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar